Presentaties

21ste eeuw wiskunde onderwijs

Managementsamenvatting over Open Maths en het 21ste eeuw wiskunde onderwijs. De dia’s zijn uitgebreid uitgelegd. Dus, je kunt aan de slag om deze presentatie zelf te geven.

Mindset 1 introductie

Introductie tot de mindsettheorie (fixed en growth) van Carol Dweck

Mindset 2 hersenen

Inleiding neuroplasticiteit en de mindsettheorie

Mindset 3 fouten maken

Wat gebeurt er in je brein als je fouten maakt?

Open opgaven

In deze presentatie behandelen we het toepassen van mindset onderzoek door open opgaven. We hebben het over zowel Open Middle Math als verkenningsopdrachten.