Opdrachtenbank

We zijn eraan gewend dat we opdrachten geven waarbij we de theorie kort uitleggen en de leerlingen met tien sommen oefenen. Opdrachten kunnen ook op een andere manier gegeven en verwerkt worden. Deze opdrachten nodigen de leerlingen uit om de leerstof breder en beter te begrijpen en om de formules en stappenplannen zelf te kunnen doorgronden.

Lockhart’s lament

Je kunt een les ook beginnen met het lezen van een artikel en daarover doorpraten. Lees de eerste vijf pagina’s (tot vóór “If your art teacher were to tell you…”) van “A Mathematician’s Lament” (Klaagzang van een wiskundige) door Paul Lockhart.

Reflecteer op de inhoud:

  • Ben je door iets verrast?
  • Wat is nuttige informatie met betrekking tot het leren van wiskunde?
  • Formuleer enkele vragen waar je meer over zou willen weten na het lezen van dit essay.

Lockhart heeft het over patronen. (Gebruik desgewenst je eigen ervaringen en combineer deze met wat je gelezen hebt.)

  • Hoe zou je patronen definiëren of uitleggen aan iemand die het essay niet gelezen heeft?
  • Kun je na het lezen van dit essay zelf een beschrijving maken van wat wiskunde is?

Doel: gebruik van literatuur en verwondering

Klas: bovenbouw havo en vwo

Download het artikel en mogelijke uitwerkingen.

Getallenpraatjes

Een getallenpraatje is een goede activiteit om een les mee te beginnen. Het is kort en uitnodigend voor de leerlingen. Voorbeelden van onderwerpen voor getallenpraatjes zijn.

  • Hoe bereken je 5 · 18.
  • Vind zoveel mogelijk manieren om 15 · 25 uit te rekenen.

Doel: handiger worden in allerlei manieren van omgaan met getallen

Klas: alle klassen

Download opgave en uitwerkingen

Welk getal is groter?

In deze opdracht krijg je kleine opgaven die niet veel berekening vergen. Het is wel belangrijk dat je aan iedere opgave genoeg tijd besteed en je met de problematiek speelt. Probeer allerlei mogelijkheden en verschillende aanpakken uit. Het kan ook helpen als je met kleinere getallen, dan wat je in de opgave ziet, experimenteert. Probeer deze opgaven zonder rekenmachine te doen.

Doel: exponentiële bewerkingen en rekenen met grote getallen oefenen

Klas: HAVO/VWO3, 4, 5, 6

Download opgave en uitwerkingen

Mindset voor docenten

Om tijdens het lesgeven steeds meer alert te zijn op de theorie van mindset is het goed om ook regelmatig je eigen mindset te onderzoeken. Daarbij kunnen de volgende vier opdrachten helpen.

Doel: bewustwording van je mindset.

Klas: eerst voor de docenten zelf, je kunt delen ervan ook voor de leerlingen gebruiken.

Download opgave en uitwerkingen

De vier 4-en

De volgende opdracht kun je in alle klassen doen. In de eerste klas om te kijken hoever je komt. Je zult wortels moeten introduceren maar veel leerlingen hebben dat al gehad. Ook de bewerking faculteit kan handig zijn en ook dat is iets dat je in de eerste klas kunt uitleggen. (Deze opdracht is overigens juist nuttig om de bewerking faculteit te introduceren.)

Doel: samenwerken, oefenen met allerlei soorten bewerkingen, gevoel krijgen voor getallen.

Klas: alle klassen (ook voor de 5de en 6de klassen is het een leuke uitdaging).

Download opgave en uitwerkingen

Ontdekken met priemgetallen

Werken met priemgetallen kan een goede ontdekkingstocht zijn voor leerlingen. Op het eerste gezicht zijn er vaak geen patronen te herkennen maar als je dan verder kijkt zijn er toch veel regelmatigheden waar leerlingen veel van kunnen leren.

Doel: patronen en regelmatigheden ontdekken aan de hand van priemgetallen.

Klas: bovenbouw wiskunde B of D.

Download opgave en uitwerkingen

Puntjeskaart en groeipatronen

Het werken met puntjeskaarten is een goede manier om leerlingen te laten ervaren hoe verschillend we allemaal kijken. Ook is het een mooie opstap om te werken met patronen. Doel:  Klas: alle klassen..

Doel: samenwerken, opstap naar rijen en reeksen.

Klas: alle klassen.

Download opgave en uitwerkingen