Open Maths

Met kennis over mindset en kleine aanpassingen in de opgaven kunnen we wiskunde en het lesgeven nog leuker en efficiënter maken.

‘Ik snap er helemaal niets van’ of ‘Wat een domme fout’. Kleine zinnetjes die leerlingen tijdens de wiskundeles hardop zeggen, en die voor docenten een belangrijk signaal zijn. Ze kunnen erop wijzen dat leerlingen op dat moment vanuit een fixed mindset aan het werk zijn. Met de informatie op deze site leggen we uit wat een mindset is, hoe die mindset fixed of growth kan zijn en hoe docenten in hun wiskundelessen de mindset van leerlingen kunnen beïnvloeden.

Deze site is voor docenten in het primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Blog

Geboren om te leren

Niemand wordt slim geboren. We beginnen allemaal bij nul. Wie je ook bent, waar je ook bent, je hoeft maar één ding te weten: je kunt alles leren.

Wiskundeoorlogen in de VS

Conrad Wolframs blogpost over de problemen met wiskundeonderwijs in de VS. Als mede-oprichter van de beroemde online service Wolfram Alpha, heeft hij een uitzonderlijk brede en diepe kijk op de toekomst van de wiskunde en computationele behoeften van de wereld. Ontzettend belangrijk voor het wiskundeonderwijs.

Sinds 2015 doen we onderzoek naar mindset en wiskunde.

Greg vanuit zijn rol als assistent professor aan de Open Universiteit en als onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Marloes in haar rol als wiskundedocent in het VO, als docentopleider op de HU en als voormalig postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Vanuit ons beider onderzoek is naar voren gekomen dat er veel dingen in het onderwijs goed gaan. En dat er ook dingen zijn die beter kunnen. De resultaten van Pisa (vanaf blz. 201 H14) laten dat ook zien: Nederland staat op de 51ste plaats (van de 77 landen die onderzocht zijn) met hun mindsetscore. Hoe lager je als land scoort, hoe meer de leerlingen denken dat intelligentie iets is dat een vast gegeven is. 

Het mooie is dat er goede mogelijkheden voor verbetering binnen handbereik liggen.

Door bewustzijn, een net iets ander taalgebruik en een andere aanpak van opdrachten kunnen we onze leerlingen nog beter leren leren.

We zien dat het onderwijs in Nederland, van PO tot HBO en WO, vaak nog te veel gefocust zijn op het resultaat en niet op het begrip en de strategie. Terwijl eigenlijk het leren zelf centraal zou moeten staan. Als we op het leerproces focussen dan is het heel natuurlijk dat je fouten maakt, worstelingen hebt, domme dingen doet, daarom moet lachen, kwetsbaarheid durft te tonen, frustratie voelt en euforie. De leerlingen en de docenten die op deze manier leren beleven er meer plezier aan, leren effectiever en zullen later niet tegen hun kinderen zeggen: ‘Wiskunde? Dat was niets voor mij.’

Eigen Artikelen

Mindset en lesmateriaal

Mindset en lesmateriaal

De mindset van een leerling speelt een grote rol bij het leren van wiskunde. Staat een leerling open voor nieuwe dingen en durft hij fouten te maken? Het gedrag van de docent heeft invloed op de...

Mindsets en wiskunde

Mindsets en wiskunde

‘Ik snap er helemaal niets van’ of ‘Wat een domme fout’. Kleine zinnetjes die leerlingen hardop zeggen, en die voor docenten een belangrijk signaal zijn. Ze laten zien dat de leerling op dat moment...

Het grenzeloze brein

Het grenzeloze brein

Jo Boaler is de schrijfster van het boek Mathematical Mindset waarin ze de theorie van Carol Dweck over fixed en growth mindset toepast op de wiskundelessen. Dit boek was vier jaar geleden de aanzet...

Theorie

Open Maths is ontwikkeld op basis van onderzoeksresultaten in neurowetenschappen, psychologie en vakdidactiek. Als je snel aan de slag wilt lees over de aanpak, als je meer over de theorie wilt weten lees artikelen en kijk video’s op de Theorie pagina.

Aanpak

Deze elementen moet je toepassen in de wiskundelessen om te zorgen dat leerlingen en docenten steeds meer vanuit een growth mindset leren.