Mindset en lesmateriaal

May 20, 2021 | Eigen Artikelen

De mindset van een leerling speelt een grote rol bij het leren van wiskunde. Staat een leerling open voor nieuwe dingen en durft hij fouten te maken? Het gedrag van de docent heeft invloed op de mindset van leerlingen, maar ook het lesmateriaal. Hoe kun je lesmateriaal optimaliseren voor het creëren van een growth mindset?

Mindsets en wiskunde

Mindsets en wiskunde

‘Ik snap er helemaal niets van’ of ‘Wat een domme fout’. Kleine zinnetjes die leerlingen hardop zeggen, en die voor docenten een belangrijk signaal zijn. Ze laten zien dat de leerling op dat moment...

Het grenzeloze brein

Het grenzeloze brein

Jo Boaler is de schrijfster van het boek Mathematical Mindset waarin ze de theorie van Carol Dweck over fixed en growth mindset toepast op de wiskundelessen. Dit boek was vier jaar geleden de aanzet...