Op weg naar groeimentaliteit op school

May 20, 2021 | Eigen Artikelen

Op weg naar groeimentaliteit in het Nederlandse wiskundeonderwijs

Wiskunde is de basis van wetenschappen en is belangrijk voor het carrièresucces van een leerling. Growth mindset (oftewel groeimentaliteit) in het wiskundeonderwijs is essentieel om effectief een bredere studentenpopulatie te bereiken.
Door de focus te verplatatsen van prestatie en tijdsdruk naar diep begrip en persoonlijke groei, verdwijnt onnodige concurrentie tussen leerlingen. Hierdoor krijgen ze een betere relatie met hun eigen denkwijze en krijgen ze inzicht in de gedachten van anderen. Tegelijkertijd komen samenwerking en communicatie vanzelf tot stand. De angst voor wiskunde en het maken van fouten verdwijnt, terwijl studenten leren door ideeën te verbinden en het reeds geleerde studiemateriaal toe te passen.

In de studiejaren 2017-2018 en 2018-2019 gingen twee Nederlandse onderzoeksprojecten over de toepassing van een growth mindset in het wiskundeonderwijs. De ene richtte zich op middelbare scholen, de andere op universiteiten. In dit artikel rapporteren we over en reflecteren we op de opwindende eerste resultaten van deze onderzoeken en opperen we verdere richtingen voor onderzoek en de ontwikkeling van best practices.

De ideeën en ervaringen die in dit artikel tevoren komen, zijn urgent aangezien we op dit moment aan de vooravond staan ​​van een nieuw tijdperk waarin onderwijs en leren echt voor iedereen open zijn met lage drempel en zonder hoogtegrens.

Wetenschappelijk artikel van Greg Alpár en Marloes van Hoeve »

Mindset en lesmateriaal

Mindset en lesmateriaal

De mindset van een leerling speelt een grote rol bij het leren van wiskunde. Staat een leerling open voor nieuwe dingen en durft hij fouten te maken? Het gedrag van de docent heeft invloed op de...

Mindsets en wiskunde

Mindsets en wiskunde

‘Ik snap er helemaal niets van’ of ‘Wat een domme fout’. Kleine zinnetjes die leerlingen hardop zeggen, en die voor docenten een belangrijk signaal zijn. Ze laten zien dat de leerling op dat moment...

Het grenzeloze brein

Het grenzeloze brein

Jo Boaler is de schrijfster van het boek Mathematical Mindset waarin ze de theorie van Carol Dweck over fixed en growth mindset toepast op de wiskundelessen. Dit boek was vier jaar geleden de aanzet...