Wist je dat het gebruik van open wiskundeopgaven de wiskundige inzichten van leerlingen aanzienlijk kan verbeteren? Blijf lezen om te leren hoe deze aanpak kan bijdragen aan de motivatie en betrokkenheid van leerlingen bij het vak wiskunde.

Als wiskundedocent aan de universiteit kom ik regelmatig studenten tegen die denken dat wiskunde alleen gaat over het uitvoeren van berekeningen. Het is frustrerend om te zien hoe deze studenten een belangrijk aspect van wiskunde missen: de principes en concrete toepassingen die iets met ruimte en hoeveelheden te maken hebben. Wiskunde is een vak vol grote ideeën, verbindingen en aha-momenten, en het is aan ons als docenten om dit aan onze studenten over te brengen.

Een van mijn favoriete momenten als docent was toen mijn klas gezamenlijk een open opgave oploste. De studenten dachten individueel na en bouwden vervolgens voort op elkaars ideeën. Plotseling kwam een student tot een inzicht dat hij anders nooit had bereikt. Hij stelde voor om een algemene formule op te stellen op basis van ons resultaat. Als masterstudent had hij zijn eerste ervaring met het bedenken, verkennen en ontdekken van wiskunde.

Dit moment was voor mij als docent een bevestiging dat goede wiskundeopgaven de sleutel zijn tot het motiveren van studenten. Wanneer studenten de gelegenheid krijgen om wiskundige situaties te verkennen en algemene waarheden te ontdekken, zullen ze veel meer inzicht krijgen en gemotiveerder zijn om verder te leren. Het is belangrijk om wiskunde in de context van de dagelijkse wereld te plaatsen, zodat studenten de relevantie van wiskunde kunnen zien en begrijpen.

Het belang van motivatie in de wiskundeles is wetenschappelijk onderbouwd. De opkomende neurowetenschap van intrinsieke motivatie suggereert dat leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn om wiskunde te leren, meer kans hebben om te slagen en minder kans hebben op wiskunde-gerelateerde angst. De ontwikkeling van een groeimindset kan ook helpen bij het opbouwen van intrinsieke motivatie, omdat leerlingen worden aangemoedigd om fouten te maken en te leren van hun ervaringen. (Di Domenico & Ryan, 2017; Ng, 2018).

Als docent is het onze taak om een omgeving te creëren waarin studenten kunnen groeien en leren. Dit betekent dat we onze studenten moeten aanmoedigen om hun ideeën te delen, fouten te maken en risico’s te nemen. We moeten ons concentreren op het ontwikkelen van het begrip van onze studenten in plaats van op het memoriseren van formules. Door wiskunde op een interactieve en praktische manier te onderwijzen, kunnen we ervoor zorgen dat onze studenten de vaardigheden en het zelfvertrouwen ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de toekomst.

Referenties:
Di Domenico, S. I., & Ryan, R. M. (2017). The emerging neuroscience of intrinsic motivation: A new frontier in self-determination research. Frontiers in human neuroscience
Ng, B. (2018). The neuroscience of growth mindset and intrinsic motivation. Brain sciences, 8(2), 20.