Laatste keer schreef ik over de mindsettheorie. Nu gaan we erop in hoe onderzoekers interventies doen. Op de Open Maths-website vind je veel meer over technieken die je in de klas kan toepassen.

We hebben in de vorige blogpost met de volgende gedachte afgerond. Volgens de wetenschap is het mogelijk om statische mindset in een bepaalde context (waaronder de wiskunde) naar groeimindset te veranderen. We kunnen leerlingen in dit proces veel ondersteuning aanbieden.
De vraag is dan: hoe is dit bij jouw leerlingen te doen? Je kunt interventies gaan toepassen.

Kinderen werken samen tijdens een interventie (bron: Pexels/Max Fischer)

Een groeimindset interventie leert de deelnemers het idee dat de academische en intellectuele vermogens van mensen kunnen worden ontwikkeld door de acties die ze ondernemen (o.a. inspanningen doen, strategieën veranderen, hulp vragen) [Watson & Yeager., 2020]. Zo’n interventie moet zowel theorie – vaak met gebruik van pakkende metaforen – als praktische adviezen bevatten. Hierdoor begrijpen leerlingen het kernidee beter en raken ze er sneller van overtuigd. Zo kunnen ze deze theorie aan hun leerproces toepassen. Aangezien moeilijke taken en uitdagende situaties je brein ontwikkelen, moeten leerlingen inspanning omarmen.
Een interventie kan tevens versterkt worden als rolmodellen, waaronder atleten, muzikanten, wetenschappers, beroemdheden of zelfs docenten, hun eigen ontwikkeling vertellen. De nadruk in deze verhalen ligt op de manier waarop ze vanuit de groeimindset hebben gewerkt om succes te behalen [Yeager & Dweck, 2020].
In de klas heb je natuurlijk grote invloed op de mindset van je leerlingen. Dit is namelijk het rolmodel dat het dichts bij staat. De leerkracht moet vanuit een groeimindset werken en ook erkennen dat hij of zij af en toe een statische mindset heeft en hoe die daar dan mee omgaat [Dweck, 2015].

Groeimindset interventies hebben de meest substantiële effecten op gemiddeld tot laag presterende leerlingen. Hoe lager een leerling presteert in zijn academische taken, hoe meer aanmoediging hij blijkt te krijgen wanneer hij leert over de mogelijkheid om zijn capaciteiten te verbeteren. Ook al is het effect over het algemeen het grootste op leerlingen met zwakkere cijfers, alle studenten kunne positied beïnvloeden door groeimindset interventies en leermethodes in de wiskunde [Boaler, 2016]. Je kunt er op de Open Maths-website veel meer over lezen.
Maar deze interventies hebben een secundaire – maar misschien even belangrijke – impact, waarover de eerste onderzoeksresultaten recentelijk naar voren zijn gekomen, o.a. [KyoungHwang & Lee, 2018], [Burnette et al., 2020]. Het blijkt dat mindset verband houdt met geestelijke gezondheid en psychische nood. Wetende dat je je kunt ontwikkelen en je capaciteiten niet vast staan, en het erkennen dat moeilijkheden (inclusief uitdagingen en tegenslagen) deel uitmaken van het normale leerproces, verlicht de psychologische last van cijfers. Belangrijk is dat je prestatie en schoolcijfers niet noodzakelijk weerspiegelen wat je in de toekomst kunt bereiken.

Referenties

  • Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2020). What can be learned from growth mindset controversies?. American psychologist, 75(9), 1269.
  • Dweck, C. S. (2015) “Carol Dweck revisits the growth mindset.” Education week 35, no. 5, 20-24.
  • Walton, G. M., & Yeager, D. S. (2020). Seed and soil: Psychological affordances in contexts help to explain where wise interventions succeed or fail. Current Directions in Psychological Science, 29(3), 219-226.
  • Boaler, J. (2016). Mathematical mindsets: Unleashing students’ potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching. John Wiley & Sons.
  • KyoungHwang, Y., & Lee, C. S. (2018). Relationship between Stress and Happiness in Middle School Students: Dual Mediation Effect of Growth Mindset and Self-Esteem. Medico-Legal Update, 18(1).
  • Burnette J. L., Knouse L. E., Vavra D. T., O’Boyle E., & Brooks M. A. (2020). Growth mindsets and psychological distress: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 101816. 10.1016/j.cpr.2020.101816