Het grenzeloze brein

Omslag van het boek - Het Grenzeloze Brein van Jo BoalerJo Boaler is de schrijfster van het boek Mathematical Mindset waarin ze de theorie van Carol Dweck over fixed en growth mindset toepast op de wiskundelessen. Dit boek was vier jaar geleden de aanzet tot de aanvraag van mijn post-doc-onderzoek. …

Toen ik het nieuwe boek van Boaler doorbladerde dacht ik meteen …

Boekbespreking van Marloes van Hoeve

Lees het hele artikel hier.