Nu het schooljaar begint is het goed om op een rij te zetten wat we op basis van de recentelijke wetenschappelijke publicaties over mindset weten. In latere blogposts kun je over interventies en andere tools lezen waar je in de klas van gebruik kan maken.

Het verschil tussen statische (fixed) en groei (growth) mindset kan het eenvoudigst worden omschreven als respectievelijk gericht zijn op je eigen talenten óf op leren terwijl je geconfronteerd wordt met uitdagingen of tegenslagen. Wat doe je als je een opgave niet kunt oplossen? Denk je dat je vermoedelijk niet goed genoeg bent voor dit soort opdrachten? Of eerder dat je waarschijnlijk iets van deze opgave kan leren?
Omdat leervaardigheden in onze wereld zo belangrijk zijn, is het van belang om onze leerlingen te leren om zich voortdurend te kunnen ontwikkelen. Onze leerlingen uitnodigen om steeds meer vanuit een groeimindset te werken als je uitgedaagd wordt of als het misgaat, is dus cruciaal.

Mindset-theorie komt historisch vanuit twee verschillende psychologische theorieën voort (Yeager & Dweck, 2020). De ene is de zogenaamde attributietheorie, die op doorzettingsvermogen verder ingaat. Attributie wil zeggen welke factoren je beschouwt als de oorzaak van gebeurtenissen. Volgens deze theorie maakt het voor je doorzettingsvermogen uit hoe je op succes en falen reageert.
De andere theorie is de ‘achievement goal’ theorie die probeert toe te lichten waarom mensen met vergelijkbare capaciteiten niet dezelfde prestatie leveren. Of iemand zich in een taak op de prestatie of het leren richt, speelt bij deze theorie een belangrijke rol.

De mindset-theorie voegt deze twee theorieën samen [Yeager & Dweck, 2020]. Mindset is een theorie over reacties op uitdagingen of tegenslagen. Deze theorie beschrijft dat je prestatie vaak afhangt op je mindset, vooral als je met uitdagingen wordt geconfronteerde. Kortom, het blijkt uit onderzoek dat leerlingen die vanuit een groeimindset werken, vaak beter kunnen presteren.

Het goede nieuws is: volgens de wetenschap is het mogelijk om statische mindset in een bepaalde context (waaronder de wiskunde) naar groeimindset te veranderen (Dweck, 2015, Jeffs et al., 2021). We kunnen leerlingen in dit proces veel ondersteuning aanbieden.

Referenties

  • Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2020). What can be learned from growth mindset controversies?. American psychologist, 75(9), 1269.
  • Dweck, C. S. (2015) “Carol Dweck revisits the growth mindset.” Education week 35, no. 5, 20-24.
  • Jeffs, C., Nelson, N., Grant, K. A., Nowell, L., Paris, B., & Viceer, N. (2021). Feedback for teaching development: moving from a fixed to growth mindset. Professional Development in Education, 1-14.