De middelbare school waar ik lesgeef heeft zijdelings meegedaan met het Europees project over lessonstudy (zie https://time-project.eu/). Toen we werden uitgenodigd om bij de eindconferentie een presentatie te geven over onze eigen ervaringen met lessonstudy aarzelde we natuurlijk niet. Een reis naar Zagreb, met 60 docenten een andere lessonstudy bijwonen en praten over onze ervaringen. Allemaal leerzaam. Zeker omdat we daarbij gebruikt hebben gemaakt van mijn ervaringen in mijn onderzoek naar mindset.

De les waar we met een groep docenten aan hadden gewerkt voor onze eigen lessonstudy was als volgt opgebouwd:

  • voor aanvang van de les hebben we mijn mindset-vragenlijst onder de leerlingen uitgezet
  • de mindset score en de score van de wiskundetoetsen hebben we in een excel sheet verwerkt.
  • tijdens de lessonstudy gingen we die leerlingen observeren die 1) laag scoorden en meer naar een fixed mindset neigden; 2) hoog scoorden en meer naar een fixed mindset; 3) laag scoorden en meer naar een growth mindset neigden; 4) hoog scoorden en meer naar een growth mindset neigden.
  • het onderwerp van de les was de vraag hoe je de maximale inhoud van een gevouwen bakje kan berekenen (zie www.wiskundigvouwen.nl).
  • aan het eind van de les hebben we korte gesprekjes gehad met de leerlingen en
  • uiteindelijk hebben we de les nabesproken met de groep docenten (docenten van onze school, van een andere school en van de Universiteit Utrecht).

We hebben de les drie keer bij ons op school gegeven en steeds dingen in het lesontwerp aangepast. Zoals altijd met lessonstudy was het hele traject enorm leerzaam. En het werken met mindset was een leerzame aanvulling. Door die leerlingen te observeren die opvallende scores hebben leer je op een andere manier naar je leerlingen te kijken. We vroegen ons bijvoorbeeld af hoe iemand, die lage scores haalt voor zijn toetsen en meer neigt naar een growth mindset, een nieuwe opdracht die afwijkend is van wat er anders in de les wordt gedaan uitvoert. Bij de observaties kwam er vooral naar voren hoe leerlingen die meer neigen naar een fixed mindset vaak minder doen, of niet eens beginnen aan de opdracht. Zou hun angst om fouten te maken of dom over te komen ze in de weg zitten? Als je hier als docent je meer bewust van bent kun je deze leerlingen eerder uitnodigen om mee te doen. Leerlingen die laag scoren en meer naar een growth mindset neigen beginnen wel vaak aan de opdracht maar zijn vaak sneller afgeleid of gaan minder serieus aan het werk. Zouden deze leerlingen zichzelf overschatten?

De combinatie van vouwen, mindset en lessonstudy is een enorm leerzaam traject om met een groep docenten over leerlingen te praten!!